Top NHẠC CHỜ

GỬI TẶNG DỊCH VỤ

chu kỳ

1 chu kỳ = 30 ngày

Quý khách sử dụng chức năng này để tặng dịch vụ Funring cho thuê bao khác, chi phí Funring sẽ tính vào tài khoản của quý khách trong khoảng thời gian tương ứng đã tặng.

Chức năng này chỉ áp dụng giữa các thuê bao của MobiFone