Top NHẠC CHỜ

ĐỔI MẬT KHẨU

Để đăng nhập hệ thống Funring quý khách có thể sử dụng tài khoản Funring hoặc tài khoản tại website www.mobifone.com.vn

Chức năng này chỉ cho phép đổi mật khẩu của hệ thống Funring không phải là mật khẩu của hệ thống www.mobifone.com.vn